Tiểu sử Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình

Đăng bởi: Ban Biên Tập ngày: 04/01/2012 3:52 pm 0 Phản hồi

TÓM TẮT TIỂU SỬ
Ông Trương Hòa Bình – Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Trương Hòa Bình

Họ và tên khai sinh:  Trương Hòa Bình

Khoá:  XII

Họ và tên thường gọi:  Nguyễn Văn Bình (Sáu Đạt)

Giới tính:  Nam

Ngày sinh:  13/4/1955

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo:  Không

Quê quán:  Long Đước Đông, Cần Giuộc, Long An

Nơi cư trú (nơi ở hiện nay):  Tập thể số 10, Nguyễn Quyền, Hà Nội

Trình độ học vấn:  Tiến sỹ

Nghề nghiệp, chức vụ (khi trúng cử):  Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an TW, Thứ trưởng Bộ Công an

Nghề nghiệp, chức vụ (hiện nay):  Ủy viên BCH TW Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Nơi làm việc:  Tòa án nhân dân tối cao

Ngày vào Đảng:  15/11/1973     Ngày chính thức:  15/8/1974

Khen thưởng:  Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất; Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; Huân chương chiến công hạng nhất và một số huân huy chương khác

Kỷ luật:  Không

Trước đó là đại biểu Quốc hội khoá (nếu có):  X, XI

Trước đó là đại biểu hội đồng nhân dân khoá, cấp (nếu có):

Đại biểu Chuyên trách:   Không